Thành tích lớp

  Thành tích của lớp năm 2017- 2018
Trong năm học 2017 - 2018, Tập thể lớp đã được một số thành tích như sau:
  
 +  Đợt 1: Vòng hoa điểm 10 của cá nhân:  3 giải Ba
 +  Đợt 2 : Vòng hoa điểm 10 của cá nhân: 1 giải Nhì 1 giải ba
 +  Đạt giải Ba cuộc thi thiết kế Báo tường điện tử chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
 + Đạt giải nhì cầu lông đơn nam
 + Đạt giải Ba chạy 800m Nữ
 + Đạt giải Ba chạy 1500m Nam
 + Ngoài ra, trong các hoạt động khác do Đoàn trường tổ chức như: văn nghệ, nuôi heo đất, chăm sóc Công trình thanh niên ... tập thể lớp tham gia rất nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm và đạt hiệu quả cao.

-------------------------------------------------------------------
     Năm 2018-2019

 Trong năm học 2018-2019, tập thể đã được những thành tích như sau+ Đợt 1: Vòng hoa điểm 10 giải các nhân : 1 giải nhì , 2 giải ba              Xếp loại thi đua đợt 1 : Giải nhất+ Đợt 2: Vòng hoa điểm 10 giải cá nhân: 1 giải nhất , 1 giải nhì , 1 giải ba
               Xếp loại thi đua đợt 2 : Giải Nhì+ Đạt giải ba thiết kế báo tường điện tử chào mừng ngày nhà giáo VIệt nam 20/11+ Tham gia thi các hoạt động của  khác do Đoàn trường tổ chức như :văn nghệ, nuôi heo đất, chăm sóc Công trình thanh niên ... tập thể lớp tham gia rất nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm và đạt hiệu quả cao.


0 Comments:

Đăng nhận xét